“Vandaag inspelen op morgen”

Samenwerken met resultaat

Mijn drive is om organisaties verder te ontwikkelen in lijn met de strategie. Ik werk intensief samen, zodat de veranderingen aansluiten bij de cultuur en doelstellingen van jouw organisatie. Samen maken we er een succes van!

Ik kan bijdragen in de rol van organisatieadviseur en projectmanager op het gebied van:

Business- en HR-Processen

De praktijk wijst uit dat de processen efficiënter kunnen. Vaak worden activiteiten nog handmatig of dubbel uitgevoerd. Technologie kan nog beter ingezet en benut worden. Verwachtingen tussen verschillende personen en afdelingen zijn nog onvoldoende helder.

Je zoekt iemand met analytisch vermogen en met Lean ervaring om de huidige processen samen met jullie te doorgronden en te verbeteren, zodat deze beter aansluiten bij de organisatie doelstellingen. Met als resultaat waarde toevoegen, verspillingen reduceren en het verbeteren van de bedrijfsvoering. In diverse werkvormen met alle stakeholders ga ik aan de slag om dit vorm te geven en te realiseren.

Technologie

Het huidige systeem voldoet niet meer. Wat zijn jullie wensen ten aanzien van het nieuwe systeem? Is er al een business case? Wat betekent een nieuw systeem voor de mensen die ermee gaan werken? Je zoekt een projectmanager die de interne belangen behartigt. Iemand die de taal kan spreken van de organisatie enerzijds en de technische consultants anderzijds. Samen maken we de juiste keuzes en zorgen we ervoor dat het systeem binnen budget en tijd geïmplementeerd wordt.

Organisatiestructuur

Je wilt als organisatie wendbaar zijn, adequaat kunnen inspelen op de continu veranderende markt- en klantbehoeften. Je wilt activiteiten anders organiseren en eventueel uitbesteden (outsourcing), centraliseren (Shared Service Center), verplaatsen of samenvoegen. Je weet wat je wilt bereiken, maar je zoekt iemand die samen zorgt voor de realisatie van deze verandering. Van ontwerp tot en met implementatie en met eventueel de uitvoering van personele gevolgen (in- door- en uitstroom). Dan ben ik de aangewezen persoon.

Mensen

Zowel de wijziging in organisatie, processen als technologie hebben impact op jouw medewerkers. En juist jouw mensen maken het verschil en zorgen voor resultaat! Hoe neem je ze mee in de verandering? Wat worden hun toekomstige rollen en verantwoordelijkheden? En hebben zij de juiste kennis en vaardigheden? Samen houden we de verbinding met mensen, creëren we overzicht en structuur, managen we de verwachtingen en communiceren we met de stakeholders.

Of zoek je juist een interim HR adviseur met focus op projectmanagement, procesverbeteringen en/of implementatie van organisatieveranderingen? Schakel me dan tijdelijk in.

Samen sparren? Neem geheel vrijblijvend contact met me op, ik denk graag met je mee. Bel me 06-11724124 of mail naar mail@mariellehoekman.nl